Scroll to Top

Tag Archives: zakat fitrah bahan makanan pokok

Bolehkah kita membayar zakat fitrah dengan uang? Banyak di antara kita yang memilih cara praktis demikian daripada memberikan zakat berupa beras atau bahan makanan pokok sebesar 2,5 kilogram. Benarkah...