Borussia Dortmund vs Bayern Munchen 1-1 Hasil Liga Jerman 2013

Dortmund vs Bayern 2